Senát

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Senát (z latinského senex – stařec) je zastupitelský orgán (zákonodárný sbor), obvykle je horní komorou parlamentu. Senát pochází ze starověké formy jednoduché sociální organizace, v níž byla rozhodovací pravomoc vyhrazena nejstarším mužům. Z tohoto důvodu se slovo „senát“ vztahuje i na rozhodovací orgány různých institucí, kde je rozhodování vyhrazeno pouze určitým vybraným členům (srov. akademický senát). Původní senát byl jednou z institucí římské republiky, viz římský senát. V českých zemích fungoval senát za první republiky (viz článek Ústava z roku 1920). Poté byl Senát zakotven v Ústavě České republiky již k 1.1.1993, ale první volby do něj se konaly až v roce 1996. Do doby jeho ustavení bylo zamýšleno zřízení Prozatímního Senátu (čl. 106 odst. 2 Ústavy), ale ten nakonec uzákoněn nebyl.

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace