Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Sesuv

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:LS-usgs.gif
Počítačová simulace sesuvu v San Mateo County (1997)

Sesuv či svahový pohyb se rozumí pohyb hornin a zemin po svahu do nižší nadmořské výšky. Existují různé druhy pohybů - řícení, opadávání, sesouvání, tečení, ploužení či jejich kombinace. Podle druhu materiálu rozlišujeme skalní horniny, zeminy, bahno, suť a jejich kombinace. Nejnižší rychlosti pohybů jsou mm/rok, nejvyšší m/sekundu. Za sesuv se označuje průběh nebo následek po nežádaných a neočekávaných událostech (katastrofy), kdy dojde k pohybu zeminy působením zemské tíže (gravitace) a proudovému tlaku podzemní vody. K sesuvu dochází podél rotačních smykových ploch, případně po zvodnělém plastickém podloží či po vrstevních plochách. Sesuv vzniká tehdy, dojde-li k porušení stability rovnováhy svahu. Jako sesuv je označován děj samotný tak i následná situace. [1] Sesuv v Handlové z přelomu let 1960/61 byl největším sesuvem v bývalém Československu.

Reference

  1. Malá Československá encyklopedie, V. svazek Pom-S, ČSAV, vydala ACADEMICA, Praha 1987


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Sesuv