Shell (programování)

Z Multimediaexpo.cz

Shell (interpret příkazů) je označení programu, který vytváří v počítači rozhraní pro uživatele. Shell umožňuje uživateli využívat funkce jádra operačního systému, zejména spouštět programy, zajišťovat pro ně vstupy, zobrazovat, uchovávat a přesměrovávat jejich výstupy, spojovat jednotlivé programy do kolon a podobně.

Etymologicky anglické slovo shell znamená slupku či skořápku, například skořápku ořechu; a tak jako má např. plod ořechu své jádro, kterým je v tomto přirovnání jádro operačního systému (kernel), tak má i skořápku (tedy shell), skrze níž se uživatel dostává k jádru.

Shelly dělíme do dvou skupin: řádkové a grafické. Řádkové shelly vytvářejí příkazový řádek (CLI) a jsou využívány zejména pro administraci počítačových systémů. Grafické (vizuální) shelly vytvářejí grafické uživatelské rozhraní (GUI), které je vhodnější pro běžné uživatele.

Obsah

Operační režimy

Shell má obvykle dva režimy. První je interaktivní režim, ve kterém jsou vložené příkazy ihned zpracovány. Druhý je dávkový režim, který provádí příkazy předem zapsané v textovém souboru. V unixových systémech je označujeme jakožto shellové skripty.


V systémech DOS, Microsoft Windows a OS/2 označujeme soubory s příponou .BAT nebo .CMD jako dávkové soubory.


Zadávání příkazů

Všechny vložené příkazy jsou provedeny po stisknutí klávesy Enter na konci zadaného řádku. Shell příkazy interpretuje, a proto mu říkáme interpret příkazů.

Seznam shellů

Textové shelly

Grafické shelly

Související články

Externí odkazy