Skřivan polní

Z Multimediaexpo.cz


Skřivan polní (Alauda arvensis) je malý zpěvný pták z čeledi skřivanovitých. Dorůstá větší velikosti než vrabec (18 - 19 cm). Je nevýrazně zbarvený v různých odstínech hnědé s podélným proužkováním na hrudi, světlejší má pouze spodinu těla, okraje ocasu a zadní okraje křídel, v letu je patrný také jeho krátký ocas a krátká široká křídla. Jeho výrazným znakem je i krátká vztyčitelná chocholka, dlouhé silné a růžově zbarvené končetiny s výrazně dlouhým zadním drápem.

Hnízdo skřivana polního s vejci

Skřivan polní hnízdí na většině území Evropy, v Asii a v severní Africe. Na západě svého areálu rozšíření je převážně stálý, východní populace jsou naopak více stěhovavé. Člověkem byl zavlečen také na Havaj a západ Severní Ameriky. Žije na hospodářské půdě, loukách, v zimě zaletuje i na úhory. Jeho početnost byla v posledních letech silně oslabena následkem zavádění nových hospodářských technik, jako je např. silné hnojení nebo používání herbicidů, ale i následkem ničení remízků a lovu v jižní Evropě a v Africe. V České republice se vyskytuje po celý rok, zdaleka nejpočetněji však přes léto, kdy na našem území hnízdí v počtu 800 000 – 1 600 000 párů. Silné končetiny skřivana polního napovídají, že se často zdržuje na zemi, kde pátrá po potravě. Tu tvoří zejména nejrůznější semena a v období rozmnožování i hmyz. Na jaře jsou samci velmi snadno určitelní díky svému třepotavému klouzavému letu ve výšce 50 - 100 m, při kterém se výrazně ozývají. Zpěv při těchto manévrech trvá obvykle 2 - 3 m, občas i déle. Hnízdí v rozmezí od dubna do srpna, často přitom mívá až 3 snůšky. Hnízdo si staví dobře ukryté na zemi a klade do něj 3 - 6 žlutavých vajec s velmi hustým hnědým skvrněním.

Zvuková ukázka

The media player is loading... Prehravac se nahrava...

  • Nahrávka se zpěvem Skřivana

Literatura

  • Dungel J., Hudec, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky; str. 160. Academia, Praha. ISBN 978-80-200-0927-2
  • Dierschke, V. (do češtiny přeložil Jan Robovský, 2009): Ptáci; str. 23. Euromedia Group, Praha. ISBN 978-80-242-2193-9


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Alauda arvensis