Čeleď

Z Multimediaexpo.cz

Čeleď má více významů:

  • chasa, služebnictvo - dříve pracovní síly v zemědělství nebo panském domě, které žily v rodině, které sloužily. Čeleď dostávala byt, stravu, plat a výsluhu k určeným svátkům v roce
  • v nejširším slova smyslu jsou to všichni pokrevní příbuzní, kteří žijí v tomtéž domě (také rod, nebo pokolení)
  • v biologii jedna ze základních taxonomických kategorií klasifikace organismů - viz Čeleď (biologie)
  • jazyková skupina (příbuzných) slov se stejným kořenem např. běh, náběh, běhounSymbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.