Slavík modráček

Z Multimediaexpo.cz

Slavík modráček středoevropský (L. s. cyanecula), samec
Samice
Mladý pták

Slavík modráček (Luscinia svecica) je středně velký druh pěvce z čeledi lejskovitých. Ve všech šatech má nápadný bělavý nadoční proužek a rezavě červené strany kořene ocasu. Samec má modré hrdlo, lemované zespodu černým a rezavým proužkem, s červenou nebo bílou skvrnou uprostřed modrého zbarvení. Samice mají na hrdle většinou jen kresbu z černých skvrn (starší samice i modré zbarvení). Hnízdí v severní Evropě na vřesovištích, jinde v bažinatých oblastech u řek.[1]

V České republice hnízdí dva poddruhy se zcela odlišnými ekologickými nároky.

  • Slavík modráček středoevropský (L. s. cyanecula) hnízdí především v porostech rákosu, orobince a ostřic na okrajích rybníků. Pozorování tohoto poddruhu v hnízdní době se začala množit zejména po roce 1970 (jižní a jihozápadní Čechy), hnízdo bylo poprvé nalezeno v rcoe 1982 na Domažlicku. Poté počty výrazně rostly a modráčci se rozšířili i do dalších oblastí (jižní Morava, Ostravsko, Českomoravská vysočina, severozápadní a východní Čechy). Početnost byla odhadována v letech 1985-1989 na 90-140 párů, v letech 2001-2003 už na 400-600 párů.
  • Slavík modráček tundrový (L. s. svecica) hnízdí u nás na rašeliništích na hřebeni Krkonoš, kde byl poprvé zaznamenán v roce 1978. Početnost se dále zvyšovala, až dosáhla vrcholu v roce 1989 (min. 40 samců a 21 samic). Od té doby došlo k výraznému poklesu, v letech 2001-2003 byla populace odhadována na 15-30 párů. V roce 1989 byl zjištěn zpívající samec na vrcholu Pradědu v Hrubém Jeseníku, hnízdění zde dosud nebylo doloženo.[2]

Reference

  1. SVENSON, L. a kol. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Praha : Svojtka&Co, 2004. ISBN 80-7237-658-6. S. 260-261.  
  2. ŠŤASTNÝ, Karel; BEJČEK, Vladimír; HUDEC, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Praha : Aventinum, 2006. ISBN 80-86858-19-7.  


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Slavík modráček
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Slavík modráček