Služba

Z Multimediaexpo.cz


Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby ze jsou hrazeny ze zdrojů soukromých. Dělí se na základní a doplňkové.

Obsah

Charakteristika

  • neskladovatelné - služby nelze vyrábět do zásoby,
  • nedělitelné - poskytnuté služby nelze nijak dělit,
  • nehmotné - služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu,

Dělení

  • kolektivní – obrana státu, justice, školství, osvětlení ulic apod.
  • individuální – cestovní ruch, kadeřnictví, veřejné stravování, čistírny apod.

Jiné dělení

  • věcné – práce spojené s obnovením funkce výrobků (opravny, čistírny)
  • osobní – obohacují duševní stránku člověka (knihovny, divadlo, zdravotní péče…)
  • obchodní – maloobchody, velkoobchody, banky

Podle dostupnosti

  • placené - to jsou všechny dostupné
  • neplacené - informace v infocentru, poradenství a konzultace