Softwarová licence

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Některé kategorie softwaru z pohledu ceny pořízení a licence

Softwarová licence je v informatice právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat software, který je chráněn zákonem. V České republice se jedná o Autorský zákon.

Obsah

Charakteristika

Softwarové licence jsou obvykle velmi komplikované, takže jejich tvorbu přenechávají autoři software právníkům. Některé licence jsou předem vytvářeny tak, aby je mohli autoři snadno použít. Volbu licence provádí obvykle autor software, někdy k ní doplňuje vlastní dodatky, případně používá více licencí, přičemž volba vhodné licence je ponechána na uživateli. Často se používá licence ve formě EULA. Autor může licenci měnit. V případě kolektivního díla se obvykle vyžaduje souhlas všech autorů, a proto se často autoři záměrně vzdávají autorství ve prospěch třetí strany, která pak stanovuje licenci. Mezi nejpoužívanější patří:

Příklady licencí

Licence využívané hlavně určitým výrobcem

Přísně vzato nejde o licence

Některé způsoby distribuce

Literatura

Štědroň, B., Ochrana a licencování počítačového programu, Wolters Kluwer ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-555-7


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace