Spínač

Z Multimediaexpo.cz

Různé druhy elektrických spínačů
Schématická značka nejjednoduššího typu spínače

Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené ke galvanickému spojení nebo rozpojení části elektrického obvodu. Může mít mnoho konstrukčních podob. Na spínač může být nahlíženo jako na jednoduché logické hradlo, protože realizuje nejjednodušší logickou ano/ne rozhodovací funkci na jediném vodiči.

Spínač je určen pouze pro spínaní/rozpínání obvodů bez zátěže, tedy bez přítomnosti proudu, což je důležité především v energetice: Pak jde o odpínač. Naopak vypínání obvodů pod zátěží i s problematikou vypínání zátěžových proudů a zhášení jejich oblouků řeší vypínače.

Obsah

Reálné elektrické průběhy spínání

Při zjednodušeném (idealizovaném) pohledu není mezi přepnutím spínače žádný přechodový stav, při bližším pohledu ale na obvodových veličinách dochází k přechodovým jevům, takže z pohledu logických obvodů i k možným hazardům.

Reálné mechanické průběhy spínání

Mechanika samotného spínače prochází tzv. hysterezní smyčkou: Jak se postupně překlápí, ke změně elektrického obvodu dojde při různých úhlech, v závislosti na předešlé poloze, zda jde o spínání, nebo rozpínání. Konstrukční hystereze mechaniky může být podstatný aspekt instrumentace celého zařízení.

Přenesený význam

Méně přesně se pojmu spínač používá i pro výkonové aplikace. Složitější spínače mohou být časované, např. pro načasování pračky v domácnosti předřadným zařízením do zásuvky, ale to už jde o polovodičové řešení.

Související články