Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Státní znak Ukrajiny

Z Multimediaexpo.cz

Ukrajinský tryzub

Státní znak Ukrajiny, tzv. tryzub (тризубtrojzubec) – zlatá stylizovaná „vidlice“ na modrém pozadí; v minulosti erb Ruriků a Kyjevské Rusi.

Obsah

Historie

Původ tryzubu není dostatečně vysvětlen. Nejspíš se jedná o jakýsi předkřesťanský indoevropský symbol, který kyjevský kníže Vladimír I. podědil po svých skandinávských předcích. Poprvé se na území Ukrajiny objevuje na zlatých a stříbrných mincích ražených právě za knížete Vladimíra. Kromě toho lze tryzub najit na cihlách několika nejstarších kyjevských chrámů a ve folklorním materiálu.

Tryzub se pak objevuje v heraldice Haličsko-Volyňského knížectví i Velkého knížectví litevského. Během krátkého trvání Ukrajinské národní republiky (19181919) se tryzub stává symbolem nového státu. Během Druhé světové války je využívaný Organizaci ukrajinských nacionalistů a dostává se do vojenských odznaků Ukrajinské povstalecké armády. Jako ukrajinský státní znak se znovu objevuje až po rozpadu Sovětského svazu a nabytí nezávislosti (1991).

Návrh velkého Státního znaku Ukrajiny

Velký státní znak Ukrajiny

Velký Státní znak Ukrajiny v současnosti existuje pouze jako návrh předpokládaného budoucího znaku. Kromě malého Státního znaku, tryzubu svatého Vladimíra, který je jeho ústředním motivem, obsahuje rovněž dva tzv. štítonoše: haličského lva a záporožského mušketýra. nad štítem je umístěn knížecí věnec, pod štítem – stuha v národních barvách a pšeničné klasy, spojené plodem kaliny (rostlina, symbolizující Ukrajinu).

Podle odpůrců návrhu má nabízený velký Státní znak má řadu chyb a nepřesností: užití koruny neodpovídá ani historické tradici, ani současnému státnímu uspořádaní Ukrajiny; návrh nereflektuje všechna historická území, která v dnešní době tvoří ukrajinský stát, apod.

Reference

Související články