Stav beztíže

Z Multimediaexpo.cz


Stephen Hawking během parabolického letu zažívá stav beztíže

Stav beztíže je stav, během kterého na předmět nepůsobí gravitace respektive dochází k jejímu odrušení. Striktně fyzikálně se jedná o idealizovaný stav, jelikož všude ve vesmíru je gravitace, i když zanedbatelně malá (tzv. mikrogravitace). Je velmi podobný stavu, který člověk cítí pod vodní hladinou. Tento stav je možné generovat uměle pomocí speciálního parabolického letu, kdy letadlo padá rychle k zemi, či je přirozený pro oblasti kosmického prostoru, kde již nepůsobí silná gravitace vesmírného tělesa (vzdálenost se mění na základě hmotnosti tělesa, takže není pevně definovatelná). Beztížný stav způsobuje krátkodobé i dlouhodobé fyziologické změny v živých organismech. U savců, tedy i u člověka se v rovnovážně-polohovém centru v mozku začnou volně pohybovat otolity, které na Zemi tlačí na smyslové buňky a tím udávají směr tíže. V beztížném stavu však otolity začnou dráždit smyslové buňky náhodně, což má za následek mořskou nemoc, dále pocity tupého tlaku v hlavě, případně žaludeční nevolnost. Po určité době (několika hodinách až dnech) se však rovnovážně-polohový aparát adaptuje na stav beztíže a nepříjemné příznaky se ztratí. Mezi trvalejší efekty patří redistribuce kapalin uvnitř těla, hormonální změny, ochabování svalstva a vyplavování vápníku z těla. Redistribuce kapalin uvnitř organismu znamená, že krev se nahrne do horní poloviny těla, přičemž srdce je zvyklé, že ji musí pumpovat proti tíži. To u astronautů způsobuje zčervenání až opuchnutí tváří. V průběhu několika dní až týdnů se však cévy adaptují a objem krve se zmenší. Intenzivní tělesné cvičení spojené s podtlakovým zařízením pro dolní polovinu těla tyto nepříznivé účinky zmenšují a zabraňují také atrofii svalstva. Ztráta svalové hmoty je způsobená především sníženou fyzickou námahou, nízkou úrovní fyzického zatížení při práci a omezeným pohybem v kosmické lodi.

Literatura

Petr Láta, Antonín Vítek. Malá encyklopedie kosmonautiky. [s.l.] : Mladá fronta, Praha, 1982. S. 68-69.  

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Stav beztíže