Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Stlačitelnost

Z Multimediaexpo.cz

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

\(\gamma = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}p}\),

kde \(V\) je původní objem kapaliny před stlačením, \(\mathrm{d}V\) představuje změnu objemu při stlačení a \(\mathrm{d}p\) je změna tlaku.

Modul objemové pružnosti

Převrácená hodnota stlačitelnosti se nazývá modul objemové pružnosti

\(K = \frac{1}{\gamma}\)

Vlastnosti

Ideální kapalina je zcela nestlačitelná, tzn. \(\gamma=0\).

Související články