Objem

Z Multimediaexpo.cz

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou část prostoru.

Symbol veličiny: V (angl. volume)

Základní jednotka: metr krychlový, značka jednotky: , lidově zvaný kubík.

Obsah

Rovnice pro výpočet objemu

Rovnice objemu:
Těleso Rovnice Proměnné
krychle: (kde s je délka strany)
kvádr: (kde a,b,c jsou délky stran)
pravidelný hranol: (Sp = obsah podstavy, v = výška)
pravidelný jehlan: (Sp = obsah podstavy, v = výška)
válec: (r = poloměr podstavy, v = výška válce)
koule: (r = poloměr)
kulová výseč: (r = poloměr, v = výška příslušné kulové úseče)
elipsoid: (a, b, c = poloosy elipsoidu)
jehlan: (Sp = obsah podstavy, v = výška po vrchol)
kužel : (r = poloměr kružnice podstavy, v = výška)


Další používané jednotky

 • decimetr krychlový dm³
 • centimetr krychlový cm³
 • milimetr krychlový mm³
 • hektolitr hl
 • litr l
 • decilitr dl
 • centilitr cl
 • mililitr ml

jednoduchý převod: 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3

Jednotky mimo soustavu SI

 • Britské (UK)
  • bušl
  • fluid ounce
  • gallon
  • pint
 • Americké (US)

Měřidla