Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Stroj

Z Multimediaexpo.cz

Stroj je technické zařízení, které přeměňuje jeden druh energie nebo síly v jiný - ať už kvalitativně nebo kvantitativně. Původně byly stroje jen mechanické, ale dnes se tak označují i zařízení pracující na jiných fyzikálních či technických principech - například elektrický transformátor. Slovo stroj je základem označení mnoha specializovaných zařízení - například hodinový stroj, parní stroj, sázecí stroj, varhanní stroj. Pravděpodobně nejsložitějším strojem na světě je Large Hadron Collider.

Obsah

Jednoduché stroje

Jednoduché stroje jsou nejjednodušší mechanismy, používané a popsané již ve starověku. Jsou to:

Motor

V současné technice je jedním z nejvýznamnějších strojů motor, který přeměňuje ostatní druhy energie v mechanickou práci.

Elektrické stroje

Související články

Reference