Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Soli

Z Multimediaexpo.cz

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru. Obsahují kladnou (kation) i zápornou složku (anion), takže celá sloučenina je neutrální. Jednotlivé složky mohou být organické i anorganické, jedno i víceatomové. Soli jsou většinou pevné krystalické látky. V roztoku vedou elektrický proud.

Vznik solí

 • neutralizací (reakcí kyseliny a zásady).
  • např.:KOH + HCl → H2O + KCl
 • reakcí kovu s nekovem
  • např.:2 Na + Cl2 → 2 NaCl
 • reakcí kovu s kyselinou
  • např.:Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
 • reakcí hydroxidu s kyselinotvorným oxidem
  • např.:Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
 • reakcí zásadotvorných oxidů s kyselinou
  • např.:CaO + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O
 • reakcí zásadotvorného a kyselinotvorného oxidu
  • např.:CaO + CO2 → CaCO3
 • reakcí dvou solí
  • např.:Pb(NO3)2 + Na2S → PbS + 2 NaNO3

Vznikají rovněž oxidací.