Tektonika
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Zlom San Andreas v Kalifornii při leteckém pohledu.

Tektonika je částí geologie zabývající se poruchami zemské kůry. Tektonické děje jsou děje při kterých se povrch země deformuje. Dělí do dvou skupin.

Obsah

Typy tektonických dějů

Křehká deformace

Křehká deformace projevuje se praskáním horninového masivu při zátěži, v menší míře se projevuje puklinami. Probíhá za menší teploty a tlaku než plastické deformace.

Druhy křehké deformace:

Při křehké deformaci vznikají tzv. zlomy. Projevuje se jako poklinami a zlomy, jedná se obvykle o rozsahlé oblasti na dlouhé několik kilometrů. Hlubinné zlomy mají velký vyznam pro zemětřesení a pohyby horniny, z čehož vzniká již jmenovaný pokles. Hrásť je pokles ze dvou stran bloku hornin.

Plastická deformace

Plastické deformace (vrásnění) na rozdíl od křehké deformace se masiv při zátěži ohýbá a tvoří tzv. synklinály (koryta) a antiklinály (sedla) tento děj také probíhá za vyššího tlaku a teploty. Sedla a koryta tvoří dohromady vrásu, charakteristický znak plastických deformací. Zvláštním případem složení mnoha vrás je příkrov, právě tohoto druhu jsou některá pohoří jako například Alpy a Vysoké Tatry.

Druhy plastické deformace:

Související články

Externí odkazy