Terminál (informatika)

Z Multimediaexpo.cz

Terminál je elektronické nebo elektro-mechanické zařízení pro vkládání a zobrazování dat z počítače nebo výpočetního zařízení. Terminál je využíván jako uživatelské rozhraní s počítačem (anglicky Human-Machine Interface, HMI). Zařízení s pokročilými možnostmi lokálního zpracování dat nazýváme chytrý terminál nebo tenký klient. Terminál umožňuje vstup dat a jejich zobrazování. Původně šlo o jednoúčelová zařízení, která byla propojena se sálovým počítačem pomocí sériové linky. V současné době jsou nahrazeny speciálními programy (emulátor terminálu), např. program PuTTY, xterm a další.

Textový terminál

Znakový terminál používaný kolem roku 1982
Terminál zasílá programu vstup z klávesnice a zobrazuje jeho výstup na displeji

Textový terminál (někdy též terminál, znakový terminál nebo systémová konzole) je k počítači sériově připojené zařízení s klávesnicí a obrazovkou. Zobrazovat může jen množinu předem daných znaků (typicky ASCII, EBCDIC) do pevného rastru (řádky a sloupce). Zobrazované znaky jsou definovány pomocí rastrové grafiky do matice, která má stejné rozměry pro všechna písmena (pevně daná šířka i výška). Někdy je možné znaky v matici předefinovat a zobrazovat tak poměrně toporným způsobem i grafické prvky. Textový terminál využívaly starší operační systémy ke komunikaci s uživatelem (CP/M, DOS, Unix). Terminál, který je přímo propojen s počítačem, označujeme jako systémová konzole (někdy i jen konzole). Koncepčně vychází textový terminál z dálnopisu. První terminály pracovaly pouze s řádky (řádkové terminály), které pracovaly podobně, jako psací stroj nebo počítačová tiskárna. Výstup začínal v levém horním rohu, kde byl umístěn kurzor. Nový znak byl vytištěn na jeho místo a kurzor se posunul o jednu pozici vpravo. Speciální znak odřádkování (stisk klávesy Enter) způsobil přechod na začátek následujícího řádku. Když se obrazovka zaplnila až do posledního řádku, došlo k tzv. odrolování tak, že se celý obsah obrazovky posunul o jeden řádek výše. Tím se vrchní řádek ztratil a dole se jeden uvolnil pro další výstup znaků. Celý postup se neustále opakoval. Text se upravoval pomocí speciálních editorů (např. ed). V pozdější době se začaly vyrábět celoobrazovkové terminály, které umožňovaly pomocí speciálních řídících sekvencí umístit kurzor na libovolnou pozici, což umožnilo vytvářet pokročilejší programy – například textové editory, kde je neustále vidět celá stránka a obsah textu lze měnit najetím kurzoru na požadovanou pozici, případně textové programy s menu a tlačítky.

Grafický terminál

Online terminál v Egyptě

Grafické uživatelské rozhraní vyžaduje zobrazování libovolných grafických prvků, a proto grafický terminál umožňuje ovládat výstup na úrovni jednotlivých bodů. Grafické terminály rozdělujeme na vektorové a rastrové. Pro zobrazování písma se používají fonty, které definují vzhled jednotlivých písmen. V unixovém grafickém prostředí X Window System ovládá grafický terminál X server, ke kterému se připojují aplikace jako klienti. Pro komunikaci se používá X protokol, což umožňuje úplnou nezávislost programů a zobrazovacích zařízení. Programy tak mohou běžet na jednom počítači a na jiné zobrazovat svůj (grafický) výstup. V Microsoft Windows je grafické prostředí pevně svázáno se systémem. Pro připojení ke grafickému terminálu se používá protokol RDP, který umožňuje přenášet i výstup jednotlivých programů. Pro vzdálený přístup ke grafickému terminálu je možné využít program VNC a další.

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Terminál (informatika)