Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Tetrajodmethan

Z Multimediaexpo.cz

Tetrajodmethan neboli jodid uhličitý (CI4) je organická sloučenina patřící mezi halogenderiváty alifatických uhlovodíků.
Uhlík vzhledem k tomu, že relativní atomová hmotnost jodu je mnohem vyšší než uhlíku, tvoří pouze 2 % jeho relativní molekulové hmotnosti.
Krystalizuje v monoklinické soustavě. Protože se skládá ze symetrických tetraedrických molekul, jeho dipólový moment je nulový.

Obsah

Příprava

CI4 se připravuje halogenovou výměnou katalyzovanou chloridem hlinitým:

CCl4 + 4 EtI → CI4 + 4 EtCl.

Reakce

Tetrajodmethan reaguje s vodou za vzniku jodoformu a jodu:

2 CI4 → 2 CHI3 + I2.

Při tepelném rozkladu vzniká tetrajodethylen:

2 CI4 → C2I4 + 2 I2.

Použití

CI4 se používá jako jodační činidlo.[1]

Reference

  1. P. R. Schreiner, A. A. Fokin, “Carbon Tetraiodide” in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2005; John Wiley & Sons, Ltd


Jodidy s prvkem v oxidačním čísle IV.

Jodid uhličitý neboli Tetrajodmethan (CI4) • Jodid chromičitý (CrI4) • Jodid germaničitý (GeI4) • Jodid iridičitý (IrI4) • Jodid molybdeničitý (MoI4) • Jodid niobičitý (NbI4) • Jodid protaktiničitý (PaI4) • Jodid platiničitý (PtI4) • Jodid rheničitý (ReI4) • Jodid křemičitý (SiI4) • Jodid cíničitý (SnI4) • Jodid tantaličitý (TaI4) • Jodid telluričitý (TeI4) • Jodid thoričitý (ThI4) • Jodid titaničitý (TiI4) • Jodid uraničitý (UI4) • Jodid vanadičitý (VI4) • Jodid wolframičitý (WI4) • Jodid zirkoničitý (ZrI4)