Rhenium

Z Multimediaexpo.cz

Rhenium
Rhenium
Atomové číslo75
Relativní atomová hmotnost186,207(1) amu
Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d5 6s2
Elektronegativita (Pauling)1,9
Teplota tání3 186 °C (3 459 K)
Teplota varu5 596 °C (5 869 K)
Hustota21,02 g.cm-3
Hustota při teplotě tání18,9 g.cm-3
Registrační číslo CAS7440-15-5
Tvrdost7,0
Kovové rhenium

Rhenium, chemická značka Re, lat. Rhenium je velmi vzácný, těžký a tvrdý, odolný kovový prvek s vysokým bodem tání

Obsah

Základní fyzikálně - chemické vlastnosti

Rhenium patří společně s uhlíkem a wolframem mezi nejobtížněji tavitelné prvky. Chemicky se podobá vzácným kovům skupiny platiny, včetně svého nízkého výskytu v zemské kůře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v řadě mocenství od Re-1 po Re+7. Nejstálejší jsou však sloučeniny rhenia v mocenství Re-1, Re+4, Re+6 a Re+7. Objev rhenia je datován rokem 1925 a jako jeho objevitelé jsou označováni Walter Noddack, Ida Tackeová a Otto C. Berg.

Výskyt a výroba

Rhenium je prvkem, který se vyznačuje mimořádně nízkým výskytem na Zemi i ve vesmíru. V zemské kůře činí průměrný obsah rhenia pouze kolem 1–5 ng/kg. V mořské vodě je jeho koncentrace neměřitelně nízká i nejcitlivějšími analytickými technikami. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom rhenia kolem 1 bilionu atomů vodíku.

V přírodě se nesetkáme s minerály nebo rudami čistého rhenia. Získává se obvykle rafinací poletavých prachů, vznikajících při úpravě molybdenových koncentrátů, získávaných z původních sulfidických měděných rud. Velké zásoby rhenia jsou na ostrově Iturupu. Vysoce čisté rhenium je připravováno termickým rozkladem rhenistanu amonného (NH4)ReO7.

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Rhenium
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Rhenium