Topaz

Z Multimediaexpo.cz

Zlatý topaz

Topaz (Boodt, 1636), chemický vzorec Al2{SiO4(F,OH)2}, je kosočtverečný minerál.
Nazván podle ostrova Topasos v Rudém moři.

Obsah

Původ

Pozdně magmatický a postmagmatický minerál kyselých magmatitů se zvýšeným obsahem Al a F. Vyskytuje se jako horninotvorný minerál v autometamorfovaných cínonosných žulách a na křemenných žilách v jejich okolí, v žulových pegmatitech, méně často i jinde. Odolný proti zvětrávání, valounky je možné najít v náplavech.

Morfologie

Tvoří dokonale omezené krystaly a jejich drúzy. Krystaly jsou velmi bohaté na tvary a bývají více či méně sloupcovité, vertikálně rýhované.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 8, hustota 3,5 – 3,6 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {001} (je patrná alespoň nepatrnými vnitřními trhlinkami, čímž se odlišuje od berylu, popřípadě od křemene), lom lasturnatý, nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, žlutá, zlatožlutá, růžová, namodralá, červená, fialová, zelenavá, hnědá. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, vryp bílý. Při delším osvětlení ztrácí barvu.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Al 29,61 %, Si 15,41 %, O 43,02 %, F 11,47 %, H 0,5 %, příměsi Cr, Fe3+, Mg, Ti. Pomalu se rozpoští v horké H2SO4, v dmuchavce se netaví, ale zakaluje.

Odrůdy

Vybroušený topaz
  • pyknit – žlutý, paralelní nebo radiálně stébelnaté agregáty krystalů. Název z řeckého pyknós – hustý, tuhý.
  • zlatý topaz – průhledné krystaly vínově žluté barvy.
  • brazilský rubín – průhledný, narůžovělé barvy, naleziště na řece Rio Belmonte, Brazílie.
  • modrý topaz – průhledný, naleziště Murzinka na Uralu a Sibiř.

Podobné minerály

brazilianit, beryl, fenakit

Získávání

Šperk s topazem

Využití

Nepříliš využívaná žáruvzdorná surovina; abrazivum (brusné prášky a pasty); ozdobný a drahý kámen (fasetové brusy, kabošony).

Naleziště

Výskyt řídký.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Topaz
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Topaz