Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Trojdohoda

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Triple Entente.jpg
Ruský plakát znázorňující Trojdohodu

Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, namířené především proti expanzivním tendencím centrálních mocností. Oba tábory byly nepřáteli v 1. světové válce. Řada jiných států bojovala v této válce na straně Trojdohody, pravděpodobně nejvýznamnější z nich byla Itálie. USA, které k vítězství Trojdohody ve válce velmi přispěly, kladly důraz na to, že stojí mimo jakýkoliv blok. Základ Trojdohody byl vytvořen 8. dubna 1904 smlouvou mezi Británií a Francií nazývanou srdečná dohoda, ve které tyto státy mj. vyřešily své spory o kolonie, což byl předpoklad vzájemného spojenectví. 31. srpna 1907 byla podobná smlouva uzavřena rovněž mezi Ruskem a Británií, čímž byl spojenecký blok v podstatě dotvořen. (Spojenecká smlouva mezi Francií a Ruskem existovala už od 1893/1894.) Jako původně spíš posměšné označení vzniklo podlé této dohody rovněž označení Malá dohoda pro spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie.

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace