Tropico 4

Z Multimediaexpo.cz

Hlavní menu hry

Tropico 4 je úspěšná budovatelská strategie pracující v reálném čase. Hra byla vyrobena v ateliéru Haemimont Games a vydána 23. srpna 2011 společností Kalypso Media.

Představuje evoluční pokračování hry Tropico 3.

Obsah

Základní přehled

Tropico 4, stejně jako předchozí hry v řadě – Tropico a Tropico 3, umožňuje hráči hrát roli vůdce malé ostrovní banánové republiky (Tropico), zvané ve hře El Presidente. Cílem hráče je poskytnout obyvatelům prosperitu, vytvořit rozvinutou ekonomiku při zachování moci a naplnění soukromého účtu u švýcarské banky. Hráč dostává kampaň 20 misí, režim volného hraní a řadu výzev.

Hra je evolučním vývojem předchozího Tropica 3, a proto obsahuje prakticky všechny její prvky. Mezi hlavní změny patří: nová, více fiktivní kampaň, řada nových budov (třeba nákupní centrum, aquapark nebo ministerstvo), přírodní katastrofy (např. tsunami, tornáda či zemětřesení) a možnost zahraničního obchodu.

Hra začíná vytvořením avatara představujícího postavu El Presidente. Hráč určuje vzhled postavy a jejích funkcí, které mají určitý vliv na pozdější průběh hry. Po vytvoření postavy začíná skutečné budování tropického ráje.

Hospodářství

Bohatý ostrov s mnoha atrakcemi

Když hráč převezme moc na ostrově, obvykle se jedná pouze o prezidentský palác, několik farem, nekvalitní obytné budovy a klíčové budovy pro fungování země – přístav, přes který se provádí vývoz zboží vyrobeného do Tropica a dopravní a stavební úřady. Obyvatelé ostrova mají specifické potřeby, jako je víra, zábava, uspokojení práce nebo pocit bezpečí, které stát není schopen poskytnout v počáteční fázi.

Základním nástrojem, který má hráč k dispozici, je možnost výstavby nových budov, jako jsou kostely, kina nebo nemocnice. Každá z nich má definovanou kvalitu poskytovaných služeb, což se odráží ve spokojenosti obyvatel užívajících budovu. Například luxusní nemovitosti mají lepší ubytování než bytové domy a zoo je atraktivnější než hospoda. Hráč může spravovat stávající zařízení stanovením mezd, nájemného nebo vstupného. Kromě toho je možné vydávat vyhlášky, jako je zavedení sociálního zabezpečení nebo organizace papežovy návštěvy.

Rozvoj ostrovů však není možný bez silné ekonomiky. Může to být založeno na zemědělství, těžbě nebo rybolovu, jakož i na vyspělejších a výnosnějších odvětvích – průmyslu a cestovním ruchu. Ziskovost tradičnějších odvětví do značné míry závisí na přírodních faktorech, jako je úrodnost půdy nebo přítomnost přírodních zdrojů. Průmysl je založen hlavně na zpracování zboží vyrobeného těmito sektory hospodářství, i když hráč může také dovážet suroviny ze zahraničí. Na druhé straně je příjem z cestovního ruchu ovlivňován atraktivitou ostrova, a to jak z hlediska krásy, tak kvality hotelů a dostupných atrakcí.

Pro hladké fungování země je rovněž zapotřebí rozvinutá infrastruktura a vládní sféra. Ve hře je možnost výstavby silnic a garáží, které umožňují efektivní pohyb osob a zboží po celém ostrově. Provoz vyspělejších budov závisí na dodávce elektřiny a na přístupu ke kvalifikované pracovní síle poskytované vzdělávacím systémem. Pro udržení plné kontroly nad ostrovem je také nutné udržovat armádu a některé instituce, jako je imigrační úřad, umožňující kontrolu nad migranty, ministerstvo, umožňující vydávání dekretů a burzu, která umožňuje vstup soukromého sektoru do Tropica.

Politika

Přitažlivé ZOO

Důležitým prvkem hry je boj o udržení moci. Obyvatelé ostrova patří do osmi politických frakcí, z nichž každá má na vůdce zvláštní požadavky, například komunisté očekávají dobrou zdravotní péči a nízkou nezaměstnanost, intelektuálové vybudují univerzitu a přítomnost médií a nacionalisté uzavírají hranice. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, budou obyvatelé dané frakce častěji volit ve volbách proti vládnoucímu El Presidente. V extrémních případech se nespokojenost může proměnit v krizi jako studentské protesty nebo anatema. Loyalistická frakce je zvláštní skupina - její členové pravděpodobně podporují současného vůdce a neplnění jejich očekávání má za následek zmenšení frakcí. Hráč má také řadu možností, jak zvýšit počet loyalistů, např. vydáním ideologického manifestu.

Obzvláště nespokojení obyvatelé se mohou připojit k rebelům působícím na ostrově, aby v budoucnu zaútočili na různé ostrovní cíle, a nakonec na prezidentský palác. Způsob, jak se vypořádat s nebezpečím rebelů, je udržování silné armády. V případě nespokojenosti však může provést převrat. Národní nespokojenost může zase vyústit v povstání, ve kterém budou na straně hráče pouze loajalisté. V případě úspěšného průběhu kterékoli z těchto událostí je hráč svržen a hra končí ztrátou.

Kromě vnitřní politiky patří mezi úkoly hráče provádění zahraniční politiky. Ve hře fungují dvě supervelmoci – Spojené státy a SSSR, které kladou na hráče určité požadavky, včetně udržování vhodných vztahů s frakcemi působícími na ostrově, respektive kapitalisty nebo komunisty. Splnění jejich očekávání má za následek mimo jiné získat finanční pomoc nebo možnost spojenectví, ve kterém mocnost buduje na ostrově vojenskou základnu. Výsledkem dlouhotrvajících chladných vztahů mezi Tropicem a jednou z supervelmocí mohou být podvratné činy zahraničních agentů nebo invaze na ostrov, která končí Vaším pádem, El Presidente. Kromě supervelmocí existují tři menší mocnosti – Evropa, arabské země a Čína. Diplomatické vztahy s nimi jsou omezeny hlavně na obchod.

Problémy a chyby

Ze staršího Tropica 3 se bohužel přenesla také řada chybiček a čtvrtý díl se jich většinou nedokáže pohříchu zbavit. Hra je tak třeba stále hratelná snad jen v nejvyšší možné rychlosti (jinak vše trvá šíleně dlouho), stavební dělníci poměrně často pracují podle dost záhadného klíče a budování silnic stále nelze považovat za ideální.

Malé DLC

29. března 2012 byl vydán dodatek Times Modern. Bylo přidáno 26 budov a 10 vyhlášek a nová kampaň. Nové prvky umožňují modernizaci země na standardy 21. století. Mezi jinými byly sektor služeb, průmysl špičkových technologií, moderní obytné budovy, metro a kosmický přístav. V průběhu let budou k dispozici nové budovy, které doplňují nebo nahrazují předchozí budovy. Hráč má schopnost sledovat nadcházející změny pomocí časové osy, která představuje roky vzniku nových budov a také výskyt budoucích událostí ve světě, jak historických (např. Kubánská krize), tak náhodně generovaných, což ovlivňuje hru.

Do hry bylo také propuštěno deset menších doplňků ve formě DLC, z nichž každá přidává jednu avataru, novou budovu a jednu znakovou vlastnost a prvek oblečení pro avatar, a některé doplňky mají také několik ozdobných předmětů:

  • Junta (3. listopadu 2011)
  • Plantador (14. prosince 2011)
  • Rychleschnoucí cement (7. února 2012)
  • Pirátské nebe (23. října 2012)
  • Megalopolis (15. listopadu 2012)
  • Vigilante (20. prosince 2012)
  • Voodoo (25. července 2013)
  • Propaganda (15. srpna 2013)
  • Akademie (19. září 2013)
  • Apokalypsa (18. října 2013)

Velká Galerie

YouTube

Tropico 4 Campaign – It's All Mine (1/2)
Tropico 4 Campaign – It's All Mine (2/2)


Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Tropico 4
200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)