Průmysl

Z Multimediaexpo.cz

Složení HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách.

Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život.

Obsah

Dělení průmyslu

Základní dělení

Jiné dělení

Vysvětlivky

V Česku je průmysl jedním z nejvýznamnějších odvětví národního hospodářství a vytváří velkou část národního důchodu. V ostatních evropských zemích je to méně, neboť tam hrají již větší podíl služby. Naopak v rozvojových zemích je primární prvovýroba, tj. zemědělství, lesnictví a těžba.