Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Turista

Z Multimediaexpo.cz

Turista je v běžné řeči člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zase do svého stálého bydliště. Politický turista je ironické označení politika, který v průběhu své kariéry změní politickou stranu.

Obsah

Turista v cestovním ruchu

V organizovaném cestovním ruchu je turista klient, který využívá jeho služeb. Podle definice Světové organizace cestovního ruchu OSN (World Tourism Organization, UNWTO) je to člověk, který vycestuje z místa trvalého pobytu do cílové oblasti (destinace) nejméně na 24 hodin a nejvýše na jeden rok, přičemž nemá z této destinace příjem.[1] Tím se turisté odlišují na jedné straně od migrantů, kteří se v cílové oblasti trvale usazují, na druhé straně od sezónních dělníků, brigádníků atd., kteří jsou tam placeni. Naproti tomu například obchodní cestující, účastníky konferencí a školení nebo vysílané experty tato definice zahrnuje mezi turisty. Pro účely mezinárodní statistiky rozlišuje UNWTO turisty domácí a přeshraniční (mezinárodní) a na druhé straně turisty odchozí či aktivní (outbound) a příchozí či pasivní (inbound).

V sociologii

Organizovaná turistika a cestovní ruch jsou v moderních společnostech masové jevy. Polský sociolog Zygmunt Bauman považuje turistu (vedle zevlouna, tuláka a hráče) ze jeden z typicky postmoderních osobnostních vzorců. Je charakterizován tím, že cestovat nemusí, má dost peněz, takže vyžaduje bezpečí a pohodlí, života navštívené společnosti se neúčastní a navštívená místa pouze pozoruje, neboť na nich sbírá dojmy – jedinou kořist, kterou si z cesty přiveze domů.[2]

Literatura

  • Z. Bauman, Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON 1995

Reference

  1. UNWTO World Tourism Barometer červen 2009
  2. Z. Bauman, Úvahy o postmoderní době, str. 49 nn.

Související články

Externí odkazy