Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Uhličitany

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku. Tím se liší od hydrogenuhličitanu, což je taková sůl kyseliny uhličité, kde se odštěpil jeden vodík (H) a byl nahrazen jiným kationtem.

Příklady uhličitanů