Univerzita Komenského v Bratislavě

Z Multimediaexpo.cz

Univerzita Komenského v Bratislavě, budova rektorátu

Univerzita Komenského v Bratislavě (slovensky Univerzita Komenského v Bratislave) je nejstarší slovenská univerzita. Vznikla v roce 1919 a měla mimořádný význam pro rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury na Slovensku. Poprvé v dějinách měli Slováci svoji vysokou školu, která poskytovala možnost získat nejvyšší vzdělání v mateřském jazyce. V roce 2007 měla univerzita 13 fakult a studovalo na ní přibližně 30 000 studentů.[1]

Obsah

Dějiny

Dne 11. července 1919 nabyl účinnosti zákon o založení Československé státní univerzity v Bratislavě, který 27. června přijalo Národní shromáždění. 11. listopadu 1919 byla univerzita přejmenována na Univerzitu Komenského. Přednášky se konaly ve slovenském i českém jazyce. Na prvních třech fakultách, které byly otevřeny, působili zprvu převážně čeští profesoři (na Lékařské fakultě jedenáct českých profesorů, na Právnické a Filozofické fakultě vyučovali zpočátku pouze čeští profesoři). Asi polovina českých profesorů se vrátila na svá původní pracoviště ještě před r. 1938. Ostatní byli vyhnáni po vzniku Slovenské republiky (1939), když se rektorem univerzity stal Vojtěch Tuka.

V roce 1939 byla univerzita přejmenována na Slovenskou univerzitu, v roce 1954 zpět na Univerzitu Komenského.

Fakulty

Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
 • Lékařská fakulta (LF UK) – zřízena 31. července 1919
 • Právnická fakulta (PraF UK) – zřízena 1921
 • Filozofická fakulta (FiF UK) – zřízena 1921
 • Přírodovědecká fakulta (PriF UK) – zřízena 1940
 • Pedagogická fakulta (PdF UK) – zřízena 1946 a otevřena 4. ledna 1947
 • Farmaceutická fakulta (FaF UK) – zřízena 1952
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVŠ UK) – zřízena 1960
 • Jesseniova lékařská fakulta v Martině (JLF UK) – zřízena 1969
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK) – zřízena 1980
 • Evangelická bohoslovecká fakulta (EBF UK)
 • Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta (RKCMBF UK)
 • Fakulta managementu (FM UK)
 • Fakulta sociálních a ekonomických věd (FSEV UK)

Reference

 1. Web Univerzity Komenského v Bratislavě

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Univerzita Komenského v Bratislavě
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Univerzita Komenského v Bratislavě