Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

VGA

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

VGA, anglická zkratka Video Graphics Array, je počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku, vydaný roku 1987 společností IBM. VGA patří do rodiny starších IBM video standardů. Jedná se o nástupce starších grafických adaptérů EGA a CGA. MCGA, vyvinutý také společností IBM, je primitivnější verze VGA.

SVGA je rozšíření standardu VGA, vydaný Video Electronics Standards Association (VESA).

Obsah

Technické detaily

Specifikace VGA:

Příklad režimů:

Textové režimy

Nejpoužívanější textové režimy ve standardu VGA jsou 80×25 a 40×25. V tomto případě se ovšem nejedná o počet pixelů na obrazovce, ale o znaková políčka. Každé políčko zobrazuje jeden ASCII znak a ke každému znaku je přiřazen jeden byte atributu. V atributu znaku je možné nastavit jednu z 16 barev textu a 8 barev pozadí pro každé konkrétní znakové políčko. Nastavením atributu blink může znak v políčku blikat nebo je možné tento bit atributu použít pro přepínání mezi dvěma bankami fontů tj. 2x256 znaků.

Související články

Reference

  1. VGA 640x350 Signal timing (anglicky)
  2. VGA Signal timings (anglicky)

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace