Hertz

Z Multimediaexpo.cz

Hertz (značka Hz, slovem s malým h: hertz) je hlavní jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI. Jednotka je pojmenována podle fyzika Heinricha Hertze, badatele v oblasti elektromagnetických vln. Jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných (cyklicky se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu. Fyzikální rozměr jednotky je tedy s−1.

Obsah

Příklady

střídavého proudu se v běžné elektrické sítí používají jmenovité frekvence 50 Hz (Evropa) a 60 Hz (Amerika), speciální soustavy trakčního napájení některých horských železnic používají třetinovou frekvenci 16 celých a 2/3 Hz (upravena na 16,7 Hz). Elektrické rozvody lodí a letadel často používají zvýšenou frekvenci 400 Hz. U zvuku se tóny v rozmezí 20 Hz až několik stovek Hz označují jako (sub)basové, vyšší tóny až do několika kilohertz pak tvoří střední pásmo. Jméno hertz bylo přijato organizací CGPM (Conférence générale des poids et mesures) v roce 1960, nahradilo předchozí jméno této jednotky cyklů za sekundu (cycles per second – cps), spolu s příslušnými násobky (kilocyklů, megacykly atd.).

Násobné jednotky

  • Kilohertz (značka kHz) se rovná 103 Hz (1 000 Hz). Této frekvenci odpovídá periodams. Používá se např. pro udávání frekvence elektroakustického signálu či v akustice u vyšších frekvencí zvuku.
  • Megahertz (značka MHz) se rovná 106 Hz (1 000 000 Hz). Této frekvenci odpovídá periodaµs. Používá se např. pro udávání frekvence radiotelevizního či telekomunikačního signálu nebo pro údaj o taktovací frekvenci procesoru.
  • Gigahertz (značka GHz) se rovná 109 Hz (1 000 000 000 Hz). Této frekvenci odpovídá perioda 1 ns. Používá se např. pro udávání frekvence signálu a pro popis taktovací frekvence rychlých mikroprocesorů. Elektromagnetické vlnění, které se řádově pohybuje v těchto a vyšších frekvencích (centimetrové a milimetrové vlny), se šíří převážně po přímce. Používají se pro mobilní telefony, mikrovlnné trouby, v radarech aj.
  • Terahertz (značka THz) se rovná 1012 Hz (1 000 000 000 000 Hz). S touto jednotkou je možno se setkat např. v oblasti fyziky záření (viditelné světlo, gama záření, Rentgenové záření apod.).
  • Exahertz (značka EHz) se rovná 1018 (kvintilión), používá se častěji v kvantové fyzice.

Historie

Ve starší literatuře se užívalo označení c/s anebo cykl/s (cykly za sekundu). Používaly se i násobky jako kilocykl a megacykl (obdoba kHz a MHz). Názvy cykl/s, megacykl a kilocykl se v současnosti nepoužívají. Užívá se výhradně jednotka Hz a její násobky.

Související články