Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Hertz

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Hertz (značka Hz, slovem s malým h: hertz) je hlavní jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI. Jednotka je pojmenována podle fyzika Heinricha Hertze, badatele v oblasti elektromagnetických vln. Jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných (cyklicky se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu. Fyzikální rozměr jednotky je tedy s−1.

Obsah

Příklady

střídavého proudu se v běžné elektrické sítí používají jmenovité frekvence 50 Hz (Evropa) a 60 Hz (Amerika), speciální soustavy trakčního napájení některých horských železnic používají třetinovou frekvenci 16 celých a 2/3 Hz (upravena na 16,7 Hz). Elektrické rozvody lodí a letadel často používají zvýšenou frekvenci 400 Hz. U zvuku se tóny v rozmezí 20 Hz až několik stovek Hz označují jako (sub)basové, vyšší tóny až do několika kilohertz pak tvoří střední pásmo. Jméno hertz bylo přijato organizací CGPM (Conférence générale des poids et mesures) v roce 1960, nahradilo předchozí jméno této jednotky cyklů za sekundu (cycles per second – cps), spolu s příslušnými násobky (kilocyklů, megacykly atd.).

Násobné jednotky

Historie

Ve starší literatuře se užívalo označení c/s anebo cykl/s (cykly za sekundu). Používaly se i násobky jako kilocykl a megacykl (obdoba kHz a MHz). Názvy cykl/s, megacykl a kilocykl se v současnosti nepoužívají. Užívá se výhradně jednotka Hz a její násobky.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace