Šok ⇒ MARTIN KOLLER: Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě ??
Ti co štvou do války, neví o čem mluví. Česká republika může být cílem prvního drtivého úderu !!

Vegetace

Z Multimediaexpo.cz

Vegetace – je rostlinstvo, fytocenózy rostoucí na daném území, neboli rostlinná pokrývka daného území (tropický dešťný les, savana).

Rozlišení

  • Vegetace zonální - tvoří přirozené fytocenologické jednotky (většinou vyšších kategorií), odpovídající současným klimatickým podmínkám většího území, vegetační zóně (např. stepní lesní zóně). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, je zonální vegetace současně klimatickým klimaxem, takzvaně vegetací klimaxovou. Tato vegetace tvoří na Zemi tzv. biomy a v rámci těchto biomů pak vegetační stupně.
  • Vegetace azonální - tvoří přirozené fytocenologické jednotky, podmíněné specifickými podmínkami. Nejsou vázány na určitou klimatickou vegetační zónu (např. lužní lesy, rákosiny, olšiny, skalní vegetace apod.). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, mluvíme o edafickém klimaxu.
  • Vegetace extrazonální – tvoří vegetační jednotky, které v určité vegetační zóně představují zonální vegetaci, avšak v uvažované vegetační zóně jsou podmíněny lokálními stanovištními anomáliemi (např. mediteránní jednotky se mohou vyskytovat na jižních expozicích i v chladnějších zónách).
  • Vegetace potenciálně přirozená - vyvinula by se v daném čase a prostoru bez zásahů a aktivity člověka, a tudíž odráží pouze vlastnosti daného stanoviště.
  • Vegetace přirozená - je složená z druhů rostlin, zejména dřevin, jejíž ekologické nároky jsou v rovnováze s podmínkami stanoviště, avšak alespoň částečně ji ovlivňují hospodářské zásahy.
  • Vegetace původní - tvoří ji rostlinstvo rostoucí bez zásahů člověka a existující v rovnováze s podmínkami stanoviště.

V Česku ji tvoří jen některé zbytky lesních porostů v rezervacích (např. Boubínský prales).