Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Verš

Z Multimediaexpo.cz

Verš se obvykle definuje jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Je to jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Související články

Literatura

  • Svatopluk Cenek: Teorie literatury (SPN 1962)
  • Josef Hrabák: Úvod do teorie verše (SPN 1958)
  • Josef Brukner, Jiří Filip: Větší poetický slovník (Čs. spisovatel 1968)
  • Přemysl Rut: Menší poetický slovník.

Externí odkazy