Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Videokazeta

Z Multimediaexpo.cz

Videokazeta VHS
Útroby videokazety

Videokazeta je audiovizuální nosič obsahující magnetickou pásku, na kterou lze zaznamenat obraz, zvuk a doplňkové informace (indexy, časový kód). Podle charakteru signálu, který je na ně zaznamenáván, můžeme videokazety rozdělit na analogové nebo digitální. Protože existuje řada vzájemně nekompatibilních spotřebních i profesionálních systémů pro záznam obrazu, bylo a je videokazet více druhů než u obdobného nosiče zvuku – audiokazety.

Analogové systémy a videokazety
Digitální systémy a videokazety
  • spotřební oblast
  • profesionální oblast
    • půlpalcové Betacam SX, MPEG IMX, Digital Betacam a jeho HDTV verze HDCAM
    • čtvrtpalcové DVCAM, DVCPRO a jeho HDTV verze DVCPRO HD
    • starší nebo nerozšířené systémy D1, D2, D3, D5, D9

Ve spotřební oblasti analogové videokazety ustupují optickým diskům DVD, ve videokamerách jsou analogové videokazety postupně nahrazovány digitálními. V profesionální oblasti je přechod od analogových k digitálním systémům a videokazetám ještě patrnější. V budoucnu lze očekávat přechod od videokazet k optickým nebo pevným diskům i ve videokamerách díky okamžitému přístupu k jednotlivým scénám při střihu. Perspektivní novinkou je nahrávání na paměťové karty.