Biochemie

Z Multimediaexpo.cz

Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou například cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly.

Obsah

Historie

Počátky biochemie a organické chemie spadají do roku 1828, kdy německý chemik Friedrich Wöhler syntetizoval jednoduchou organickou látku (močovinu) z anorganických látek kyanátu draselného a síranu amonného. Tím dokázal, že živá a neživá příroda jsou tvořeny stejnými prvky, a že lze z anorganických látek připravit stejné látky, jaké nacházíme v živé přírodě. V roce 1833 byl Payenem izolován první enzym amyláza, tj. enzym rozkládající škrob. Velký rozmach biochemie nastal ve 20. století spolu s rozvojem nových experimentálních technik jako chromatografie, elektroforéza, rentgenová difrakce, NMR spektroskopie, mikroskopie a technik molekulární biologie. V dnešní době tak známe většinu metabolických pochodů v živých buňkách, víme jak buňka získává energii, jak komunikuje se svým okolím, z čeho se skládá. Máme představu i o tom, v čem se jednotlivé formy života liší a co mají naopak společného.

Význam

Bouřlivý rozvoj biochemie a molekulární biologie má velký význam pro medicínu (klinická biochemie), zemědělství, průmysl, ochranu životního prostředí a další obory lidské činnosti.

Studium biochemie

V České republice lze studovat biochemii předevěím na těchto fakultách

Literatura

  • KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-669-2.

Reference

  1. Přírodovědecká fakulta UK
  2. VŠCHT
  3. Přírodovědecká fakulta UP
  4. Přírodovědecká fakulta MU

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Biochemie