Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Voják

Z Multimediaexpo.cz

Voják je osoba, jež slouží ve vojsku buď za plný plat (žold) jako profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbován, v rámci branné povinnosti. Takoví vojáci jsou označováni jako branci a zpravidla je jejich plat nižší až symbolický.

Vojsko

Vojsko se dělí na menší jednotky a je přísně hierarchicky dělené a řízené.

Vojenský výcvik

Ačkoliv každý voják musí projít alespoň základním bojovým výcvikem, mnoho vojáků slouží v nebojových pozicích, například v administrativě, výzkumu nebo zásobování.

Bývalí vojáci

Pro vojáky, kteří přestali sloužit v armádě se často používá označení veterán, ale někdy jsou takto nazývání i zkušení vojáci, kteří v armádě slouží již dlouhou dobu.

Záložní vojáci

Kromě toho jsou i vojáci mimo službu, v záloze, které má armáda k dispozici pro případ potřeby, zejména v rámci mobilizace. Ti jsou formou krátkodobých cvičení průběžně doškolováni a udržují si tak schopnost nastoupit k činné službě a mohou dostávat odměnu za pohotovost.

Rozdělení

  • Pěchota – obvykle nejpočetnější součást armád. Dnes se jednotky často přesunují pomocí vozidel, ale v boji se vojáci pohybují pěšky.
  • Jízda (kavalerie) – vojáci, jež se pohybují a bojují na hřbetu koně. Dnes lze přeneseně použít i na vojáky bojující ve vozidlech (například tankisté).
  • Ženisté – zajišťují konstrukci provizorních staveb, například mostů přes řeku, zákopů. Typicky mají v popisu práce i demolice, pokládání min a výbušnin, nebo naopak jejich odstraňování.
  • Zdravotníci – poskytují lékařskou pomoc raněným v bitvě.
  • Specialisté na obsluhu složitějších zbraní, jako například dělostřelci, odstřelovači, apod.
  • Spojaři - zajišťují technické spojení mezi velením a vojskem nebo mezi jednotlivými velitelstvími

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Voják
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Voják