Wehrmacht

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Balkenkreuz.png
Znak wehrmachtu tvořil rovnoramenný řecký kříž, tzv. Balkenkreuz, vycházející ze znaku Luftstreitkräfte

Název Wehrmacht (německy branná moc) označuje ozbrojené síly Třetí říše v letech 19351945. V češtině se slovo wehrmacht píše zpravidla s malým písmenem (na rozdíl od němčiny) a je nejčastěji mužského rodu, ale lze použít i nesklonný rod ženský.[1]

Wehrmacht byl tvořen třemi hlavními složkami:

Obsah

Vznik

Soubor:Heer - decal for helmet 1942.png
Znak na helmě werhmachtu (model 1942)

Ačkoliv se díky svému významu v němčině slovo Wehrmacht objevovalo i v oficiálních dokumentech už ve dvacátých letech, oficiálně Wehrmacht vznikl z Reichswehru až v období po smrti Paula von Hindenburga 2. srpna 1934. Werner von Blomberg, Reichswehrminister (ministr obrany, či války) nařídil vojákům Reichswehru přísahat věrnost vůdci.

Přísaha německého vojáka, platná po 2. srpnu:
německy„Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“
„Před Bohem skládám posvátnou přísahu, že zachovám bezpodmínečnou poslušnost Adolfu Hitlerovi, Vůdci německé říše a německého lidu a nejvyššímu veliteli ozbrojených sil. Jako statečný voják budu připraven za tuto přísahu v každém okamžiku nasadit život.“

16. března 1935 zavedl Hitler zákonem (Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht) všeobecnou brannou povinnost, v rozporu se smlouvou z Versailles. V roce 1936 obsadil wehrmacht po první světové válce demilitarizované Porýní.

Organizační struktura

Soubor:Wehrmacht Commander-in-Chief flag.png
Vlajka vrchního velitele německých ozbrojených sil (1935-1938)
Soubor:Briefmarke Infanterie.jpg
Poštovní známka (1943)

Wehrmacht řídilo od 4. února 1938 Oberkommando der Wehrmacht (OKW). OKW neměl bezprostřední velení nad jednotlivými velitelstvími svých složek:

Činnost

Od vzniku v roce 1935 wehrmacht tvořilo dvanáct armádních sborů sestávajících z 38 divizí o síle 580 000 mužů. Následovala mobilizace záložníků v červenci a srpnu 1939.

Počet vojáků sloužících ve wehrmachtu za dobu jeho existence se odhaduje na 15 až 20 milionů mužů. Kolem 5,3 milionů mužů padlo a 11 milionů mužů bylo zajato (část zemřela v zajetí).

Související články

Reference

  1. Výraz wehrmachtInternetové příručce Ústavu pro jazyk český

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Wehrmacht
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace