Zářivý výkon

Z Multimediaexpo.cz

Zářivý výkon (také zářivost, luminosita) je souhrnný výkon, který vyzařuje hvězda do okolního prostoru. Značka je L, jednotka watt, avšak u hvězd kromě Slunce obvykle používáme jako jednotku zářivý výkon Slunce, kde =3,827×1026W (někdy značíme LS nebo L0).

Zářivý výkon lze vyjádřit pomocí absolutní magnitudy

nebo podle Stefan-Boltzmannova zákona

kde R je poloměr hvědy, σ Stefan-Boltzmannova konstanta a T povrchová teplota hvězdy.

Pomocí známých hodnot Slunce můžeme vzorec přepsat do tvaru:


Zářivý výkon některých hvězd

Název hvězdy Magnituda Vzdálenost [ ly ] Zářivost [ L/L0 ]
Eta Carinae 3.9 až 10.5 7500 5,500,000
Deneb 1.25 1600 250,000
Betelgeuse 0.58 430 60,000
Spica 1.00 262 14,000
Polárka 1.97 430 2,200
Aldebaran 0.85 65 140
Vega 0.00 25 47
Sirius −1.46 8,6 22
Proxima Centauri 11.05 4,3 0.00006

Externí odkazy