Watt

Z Multimediaexpo.cz

Watt, W je hlavní jednotka výkonu. Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta.

1 watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu. Jedná se o výkon potřebný například pro zvedání tělesa o hmotnosti 101,94 gramů (tj. o tíze 1 newton) rychlostí 1 metr za sekundu.

Elektrický výkon 1 watt má stejnosměrný proud 1 ampéru při úbytku napětí 1 voltu (to jest, podle Ohmova zákona, na odporu 1 ohmu).

Obsah

Rozměr

Násobky

V praxi se velmi často používají násobky a díly této jednotky, např.:

  • mW - miliwatt - 10-3 W = 0,001 W
  • kW - kilowatt - 103 W = 1000 W
  • MW - megawatt - 106 W = 1 000 000 W
  • GW - gigawatt - 109 W = 1 000 000 000 W
  • TW - terawatt - 1012 W = 1 000 000 000 000 W

Indexování

V technické praxi se lze často setkat zejména s indexy e či t, ve tvaru W a W nebo také We a Wt. Toto dělení se používá u tepelných závodů (teplárny, elektrárny), kde má smysl rozdělovat celkový výkon na tepelný výkon (s indexem t) a elektrický výkon (s indexem e).

Související články