Zlepšení vyhledávání v databázi NALUS (TZ60/2018)

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
V databázi NALUS® (NÁLezy a USnesení Ústavního soudu) byly zavedeny nové funkce, které poslouží k dalšímu usnadnění práce s judikaturou Ústavního soudu České republiky.

Databáze NALUS dlouhodobě umožňuje vyhledávat v rozhodovací činnosti Ústavního soudu podle řady parametrů. Nyní byla u parametrů - soudce s odlišným stanoviskem, dotčený orgán, výrok, vztah k předpisům, předmět řízení a věcný rejstřík – zavedena možnost filtrovat vyhledávání za pomoci operátorů AND (všechny zvolené parametry) či OR (alespoň jeden ze zvolených parametrů). Současně je nově možné se v rámci textů rozhodnutí pohybovat pomocí hypertextových odkazů směřujících na jiná rozhodnutí Ústavního soudu.

Počet rozhodnutí v databázi NALUS už přesahuje hranici 70 000, obě vylepšení by proto měla přispět ke zefektivnění práce s judikaturou Ústavního soudu pro celou veřejnost a tím pádem i k lepší ochraně ústavního pořádku.

Podrobnosti o používání databáze naleznete v Návodu na stránkách nalus.usoud.cz.

KontaktTisková zpráva je součástí Katalogu firem a představuje placené reklamní sdělení.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace