Zpravodajství

Z Multimediaexpo.cz

Zpravodajství je jedna ze základních novinářských činností, zpravodajstvím se rovněž nazývá výsledek této činnosti. Jedná se o organizované informování.[1] Jde o zpravování publika o událostech a informacích, jejich výběr (gatekeeping), třídění a základní interpretaci. Zpravodajství by mělo být:

  • rychlé
  • přesné
  • vyvážené
  • nepředpojaté
  • poctivé při výběru
  • objektivní

Jednou z klasických zásad zpravodajství je „5 W“ – z anglického: Who? What? When? Where? and Why? – česky: Kdo? Co? Kdy? Kde? a Proč?. Další klasickou zásadou žurnalistiky je také přísné dělení na zprávu a komentář. Oproti publicistice zpravodajství tedy nesmí obsahovat novinářův názor.

Zpravodajství je vůbec nejstarší součást žurnalistiky, původně informovalo o ekonomických záležitostech, přírodních katastrofách, politice, senzacích apod.

Některé internetové zpravodajské portály

Reference

  1. ŠMEJKAL, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow [online]. 10-7-2010, roč. 1, čís. 1 [cit. 7-01-2011]. Dostupné online. ISSN 1804–2406.  
  • Barbora Assvaldová, Praktická encyklopedie žurnalistiky, a další.