Zpráva

Z Multimediaexpo.cz

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského života a společenského styku jako např. ve zdravotnictví, v politice, v podnikání atd. apod.

Obsah

V žurnalistice

V žurnalistice je základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane.

Vlastnosti zprávy v žurnalistice

 • aktuálnost,
 • časová a místní (provinčnost × globálnost) relevantnost,
 • věcnost (zpráva většinou oproštěna o všechna „zbytečná“ slova),
 • objektivita (novinář/reportér nikomu nestraní, a u zpráv, kde je nějaký spor, snaží získat vyjádření obou stran),
 • přesnost (např. u čísel, peněžních částek nebo dat se přílišně nezaokrouhluje),
 • úplnost (úmyslně se nezatajuje žádná relevantní souvislost nebo skutečnost),
 • spolehlivost (zpráva většinou musí být ověřena z vícero nezávislých zdrojů),
 • citová neutralita (zpráva např. postrádá slova jako „naštěstí“ nebo „bohužel“, apod.),
 • délka (krátká × rozvinutá) přiměřená relevanci a celku, jehož je součástí,
 • odpovídá na základní otázky „kdo/co, kdy, kde“ (se něco stalo). Odpovědi na další otázky jako je „jak“ (se něco stalo) a „proč“, se většinou lépe hodí do jiných žánrů (např. fejeton, úvaha, apod.).

Jiné významy

 • V oblasti informačních technologií, u SŘBD Microsoft Access a některých jiných je jako zpráva (report) brán databázový objekt určený pro prezentaci výstupu nějaké databázové tabulky nebo pohledu (view), s možností výběru prvků, které v reportu budou zobrazeny, jejich rozložení a možnosti celkového grafického návrhu.
 • Ve vnitropodnikové komunikaci je jako zpráva myšlen elaborát, většinou shrnující nějakou oblast činnosti podniku, typicky pracující s jeho statistickými údaji. Zvláštní případem je tzv. výroční zpráva.
 • Zprávou může být i dokument nějaké komise, výboru, zvláštní skupiny (odborníků), který shrnuje jejich práci (závěrečná zpráva).
 • E-mailová zpráva
 • SMS zpráva

Literatura

 1. Bartošek, J.: Žurnalistika - Úvod do studia, FF UP v Olomouci, Olomouc 1991, s. 51–61.
 2. Osvaldová, B., Halada J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, Libri, Praha 1999, s. 213–214.