V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Kaskadérství

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 16. 1. 2014, 10:37; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Pyrotechnické představení

Cizím slovem kaskadér či kaskadérství označujeme dvě navzájem související záležitosti.

Obsah

Původní význam slova

V původním starším významu tohoto slova se jedná vlastně o artistu (cirkusového či varietního umělce), který předvádí kaskády (soustavy skoků, pádů, přemetů a dalších akrobatických prvků).

Novější význam slova

Od této starší umělecké profese je odvozen novější (a dnes i patrně mnohem známější) význam tohoto slova, kdy slovy kaskadér a kaskadérství označujeme úzce specializovaného filmového či televizního herce, který zastupuje běžné herce v nebezpečných situacích, kdy by běžnému herci hrozil úraz nebo i smrt. Kaskadér běžné herce v těchto situacích zastupuje resp. dubluje (pracuje tedy jako dublér či dubl). Kaskadéři velmi často vystupují v dobroružných, válečných, historických, akčních či kriminálních filmech lehčí zábavné povahy, ale vyskytnout se mohou prakticky v jakémkoliv audiovizuálním díle.

Příklady kaskadérské činnosti

  • pády osob z velké výšky
  • skoky do vody z velké výšky
  • živý oheň na lidském těle při požáru
  • pády z koní popřípadě pády s koňmi
  • automobilové honičky
  • letecké a parašutistické výkony
    • ... atd. apod. ...

Poznámka

Žena pracující jako v roli kaskadéra se nazývá kaskadérka.

Přenesený význam slova

V hovorové mluvě títmto slovem někdy označujeme člověka, který se vůči svému okolí nechová v dané situaci zcela bezpečně (např. řidíč při ne zcela bezpečném řízení motorového vozidla apod.)

Související pojmy

Externí odkazy