Cirkus

Z Multimediaexpo.cz

Cirkus Roncalli – finále
Akrobatka cirkusu Roncalli
Cirkus Roncalli – reklamní auto

Cirkus byla původně starořímská kruhová nebo oválná stavba určená pro závody koní a povozů. V dnešním, přeneseném významu slova, se většinou jedná o kočovné společenství účinkujících umělců, kteří bývají označování jako artisté (akrobaté, krotitelé zvířat, krasojezdci, klauni apod.). Toto umělecké společenství pak vystupuje před obecenstvem, obvykle za úhradu stanoveného vstupného. V některých vystoupeních účinkují také cvičená exotická zvířata (medvědi, opice, tygři, lvi, sloni, velbloudi apod.). Oblíbeným cirkusovým zvířetem je kůň, popřípadě jiná domácí zvířata (např. psi). Představení se obvykle konají v oválné aréně pod velikým cirkusovým stanem - šapitó. Aréna je obklopena lavičkami pro diváky. Po obvodu manéže bývá několik skupin sedadel, které se nazývají lóže. Z těchto míst je nejlépe vidět, proto jsou vstupenky do lóže většinou dražší.

Obsah

Cirkusy v České republice

Český cirkus Alex

V současné době v ČR existuje okolo třiceti cirkusů. Známými provozovanými cirkusy na území Česka jsou Cirkus Berousek, Cirkus Kellner, Cirkus Carini, Cirkus Bernes, Cirkus Praga, Národní Cirkus Aleš Barlay, Cirkus Alex, Cirkus Humberto, Cirkus Jo-Joo, dále pak Cirkus Andres, Cirkus Astra, Cirkus Cramer, Cirkus Marcel, Cirkus Pacific, Cirkus Prince, Cirkus Salto, Cirkus Romanza, Cirkus Alegrie, Cirkus Tornádo, Cirkus Williams,Cirkusové šapito Berousek,Cirkus Berousek Sultán,Cirkus Tony a mnohé další. Na Slovensku pak například Cirkus Karlson.

Cirkusy ve světě

Evropské cirkusy

V některých západních zemích je cirkusové umění více oblíbeno nežli v České republice, což vysvětluje i větší množství cirkusů v těchto zemích. Například v Německu či Itálii se jejich počet počítá na stovky. Mezi známé německé cirkusy patří například Cirkus Krone, Cirkus Flic-Flac, Cirkus Rolland-Busch, Cirkus Barelli, Cirkus Berolina, Cirkus Probst, Cirkus Carl Busch, Cirkus Charles Knie, Cirkus Fliegenpilz, Cirkus Frank, Cirkus Frankello, Cirkus Humberto (obdoba českého cirkusu Humberto), Cirkus Granada, Cirkus Herkules, Cirkus Kaiser, Cirkus Lamberti, Cirkus Las Vegas, Cirkus Malford, Cirkus Roncalli a velká řada dalších. V bývalém Sovětském svazu a v nynějším Rusku má cirkus velkou tradici a je zde považován za umění, které je zcela rovnocené jiným uměleckým projevům jevištního typu (film, divadlo, televize).

Cirkusy v Americe

V USA jsou velké cirkusové show, z nichž některé neodpovídají evropské představě o cirkuse - tyto show neprobíhají ve stanech, nýbrž ve velikých halách či na sportovištích, kde se předvádí vystoupení v několika manéžích zároveň. Mezi takovéto cirkusy patří například americký Cirkus Ringling Bros Barnum and Bailey.

Cirkusy v umění

Jiné významy slova

  • slovem cirkus bývá také někdy v přeneseném smyslu označována výrazná či bouřlivá (zpravidla společenská) událost - např. předvolební boj byl jeden velký cirkus apod.

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Cirkus
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Cirkus