Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

PR článek

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 6. 6. 2016, 12:56; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PR článek (název odkazuje na Public relation – vztahy s veřejností) je nástroj marketingové komunikace (tento nástroj je řazen do PR – do Media Relations = do tzv. komunikace s médii). Dříve byly za PR články považovány pouze klasické tiskové zprávy. Tisková zpráva je písemné sdělení obsahující novou informaci, která je následně rozeslána různým médiím. Dnes je pojetí PR článku poněkud širší. Za PR článek je v dnešní době považován také libovolný komerční text (psaný na zakázku) sloužící k ovlivnění veřejnosti navenek.

Obsah

Klasická tisková zpráva

Skládá se ze 3 částí:

  • Titulek – je jednou z nejdůležitějších částí naší tiskové zprávy. Měl by být krátký, výstižný a pokud možno obsahovat sloveso. Dejme si vždy práci vymyslet takový titulek, který vystihuje obsah i smysl celé tiskové zprávy.
  • Hlavička – obsahuje název organizace, příp. logo, kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, internetové stránky).
  • Domicil – správná tisková zpráva obsahuje také to, čemu se říká domicil. Je to uvedení data a místa vydání na začátku prvního odstavce.

Při psaní je nutné dodržovat pravidlo Pět W (What? Who? When? Where? Why? (Co? Kdo? Kdy? Kde? Proč?)), systém obrácené pyramidy. Nesmí chybět ani kontakt na kontaktní osobu – především mobil a e-mail. Dává se na konec tiskové zprávy, někdy také do hlavičky. Pod kontaktními údaji se umisťují také stručné informace o organizaci vydávající tiskovou zprávu.

Placené sdělení v novinách a na internetu

Slouží zejména k vylepšení pověsti firmy, propagaci výrobku, názoru či myšlenky. Smyslem je ovlivnit čtenáře, změnit jeho myšlení, názor či chápání určitých skutečností.

Pokud se jedná o články zveřejňované na internetu, mají kromě propagační funkce i důležitou úlohu při zvyšování pozice ve vyhledávačích. Články obsahují zpětné odkazy, které by vyhledávače měly vyhodnotit jako znak důležitosti popisované firmy. To zlepšuje pozici při zobrazení výsledku vyhledávání. PR články jsou účinným nástrojem linkbuilding, jenž má získat kvalitní zpětné odkazy v rámci optimalizace pro vyhledávače.

Pro ukládání PR článků existují specializované PR weby, či PR servery (slangově je označují, zejména uživatelé Webtrhu, za SEO PR články). Ty se mohutně využívaly dříve. Dnes již však takovou váhu nemají, jelikož vyhledávače již dokáží tyto weby úspěšně rozpoznat (duplicitní obsah, mnoho externích odkazů) a linky vedoucí z článku zde umístěných nepřikládají takovou hodnotu jako kdysi. Potkal je stejný úděl jako katalogy. Navíc články umístěné na těchto webech nečte velké množství lidí. Sdělení tak zasáhne jen omezené množství lidí, kteří mnohdy ani nepatří do cílové skupinu uživatelů.

Hlavním cílem PR článku je zasáhnout či oslovit uživatele z cílové skupiny. Proto se PR články namísto na PR weby umísťují na tematické servery či do tematických tiskovin.

Do internetových PR článků se občas umísťují odkazy, které mají zvýšit konverzi čtenářů (přečtou si text o určité službě – na konci článku je odkaz – kliknou na něj = přijdou na stránky). Cílem je však napsat takový text, u kterého čtenář nemá nejmenší podezření, že čte účelově napsaný text. Efektivita PR článku se dá měřit několika způsoby – vždy ale záleží na předem zvoleném konkrétním cíli (zvýšit povědomí, zlepšit reputaci, podnítit zájem o určité služby nebo produkt). Velké reklamní agentury si na psaní článků najímají redaktory či copywritery.

Reference

Externí odkazy