Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Tisková zpráva

Z Multimediaexpo.cz

Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace (případně i jednotlivec) v okamžiku, kdy potřebuje sdělit veřejnosti něco důležitého (události nebo fakta). Má, stejně jako novinová zpráva, strukturu obrácené pyramidy – nejdůležitější informace jsou v úvodním odstavci, další vysvětlující informace následují. To umožňuje redaktorovi krátit zprávu od konce, aniž by došlo k vypuštění klíčového sdělení. Obvyklý rozsah se pohybuje mezi jednou a dvěma stranami.

Zpráva obecně patří mezi historicky nejstarší žurnalistické útvary. Nekomentuje ani neanalyzuje. Odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Mezi její základní znaky patří jasnost, přesnost, věcnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a jednota místa, času a děje. V těchto bodech se od ní zpráva tisková většinou nijak zásadně neliší.

Členění

Dříve byl titulek spíše stručný, heslovitý. Dnes je snaha redaktorů o zaujmutí čtenáře výraznější a je tedy nahrazován klíčovými slovy, případně se používá tzv. dlouhý titulek neboli anotace. Vlastní text zprávy obvykle předchází kromě titulku také domicil (označení místa v němž došlo k napsání zprávy nebo jiné místní označení), datum a signatura (značka/podpis). Stavba zprávy se skládá z „čela“ a „trupu“. „Čelo“ je úvodní odstavec o 5-7 řádcích přinášející odpovědi na zpravodajské otázky. Zároveň je také tou důležitější částí, která by měla být nejstručnější verzí, jež je schopna samostatné existence. Další informace v „trupu“ tiskové zprávy sdělují čtenáři věci již méně důležité. Má tedy, stejně jako např. novinová zpráva, strukturu obrácené pyramidy, což umožňuje autorovi krátit zprávu od konce, aniž by došlo k vypuštění či absenci klíčového sdělení. Obvyklý rozsah tiskové zprávy se pohybuje mezi jednou až dvěma stranami. Tisková zpráva se řadí mezi hlavní nástroje dynamicky se rozvíjejícího oboru public relations a PR agentury tedy patří k jejich největším zadavatelům.

Tisková zpráva patří mezi nástroje public relations.

Podívejte se na

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Tisková zpráva
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Tisková zpráva