Sokolovská pánev

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 17. 11. 2013, 09:46; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Soubor:Sokolovska panev CZ I3B-2.png
Sokolovská pánev na mapě geomorfologických celků ČR

Sokolovská pánev je český geomorfologický celek nacházející se v severozápadní části Podkrušnohorské hornatiny.

Obsah

Geneze pánve

Jedná se o příkopovou propadlinu vzniklou v ose podkrušnohorského prolomu. Je omezena vysokými a příkrými svahy Krušných hor a Slavkovského lesa a její reliéf má mírně zvlněný charakter. Pánev je vyplněna třetihorními (kenozoickými) jezerními sedimenty, tedy hnědým uhlím, které se v oblasti těží.

Hornická činnost

Nachází se zde 2 kvalitní hnědouhelné sloje (Antonín, Anežka).Počátky hlubinného dolování se zde datuje do poloviny 18. století. Postupně však těžba přešla k povrchovému dobývání,které nabylo největší rozmach v polovině 20. století.Nachází se zde dva činné hnědouhelné lomy ve východní části pánve: Lom Jiří a Družba.Západní část je již vyuhelněna a vzniká zde jezero Medard. Územím Sokolovské pánve protéká řeka Ohře a ze sídel se zde nachází například Sokolov či Chodov.

Odkazy

Související články

Externí odkazy