Chodov (okres Sokolov)

Z Multimediaexpo.cz


Poloha města Chodov v rámci okresu Sokolov a správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov

Chodov (německy Chodau) je druhé největší město v okrese Sokolov, především průmyslového charakteru, se zachovalou tradicí výroby porcelánu. V chodovské manufaktuře Thun (původně H a C) se vyrábí světoznámý růžový porcelán. K rekreaci je možno využít vodní nádrže Bílou a Modrou vodu v blízkosti města a přilehlou rozsáhlou rekreační oblast s vodní nádrží Tatrovice.

Obsah

Dějiny

První zmínka o Chodovu je z roku 1195. Původně šlo o slovanské sídliště, jehož jméno bylo odvozeno od obchodní stezky (chody), procházející tímto územím. Během středověku bylo slovanské obyvatelstvo postupně nahrazeno Němci. Ve 12. - 13. století byl Chodov v držení kláštera ve Waldsassenu a od 14. do 17. století patřil k panství loketskému. Roku 1894 se Chodov stal městem a císař František Josef I. mu udělil městský znak a právo užívat jej. Až do konce 2. světové války bylo město osídleno z drtivé většiny Němci, kteří byli v letech 1945-1946 z valné většiny vysídleni. V 60. letech 20. století byla vystavěna nedaleko od města mohutná plynárna a chemička ve Vřesové a bylo přistoupeno k výstavbě panelových sídlišť v Chodově. Začala také podpora migrace nové pracovní síly. Dalším významným podnikem v těsné blízkosti města je továrna Chodos produkující především lisy na výrobu pneumatik.

Památky

Nejvýznamnější památkou je jednoznačně barokní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Ten byl vystavěn v 1. polovině 18. století stavitelem Brauenbockem podle plánů Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Hlavní oltář je ozdoben obrazem od Petra Brandla. Zvony snesené z věže kostela byly v roce 2003 prohlášeny kulturní památkou. Nedaleko katolického kostela njdeme sochu svatého Sebastiána a boží muka ze 17. století. Na náměstí tzv. Starého města byl znovuvztyčen Mariánský sloup z roku 1675. Krom kostela katolického si můžeme v centru prohlédnout i kostel českobratrský. Roku 1998 byl znovuodhalen pomník obětem válek, který byl vztyčen přesně o 100 let dříve, ale nedochoval se.

Kulturní instituce

  • Galerie U sv. Vavřince
  • Městská knihovna
  • Městská galerie
  • Dětské hřiště DDM (dům dětí a mládeže)

Některé geografické pojmy

  • Smolničák, kopec
  • Vřesovský potok
  • Bílá Voda, dříve nazýváno Kypy, kaolinové jezírko, kdysi poloilegální dnes regulérní koupaliště, svého druhu promenáda či minivýletní cíl.

Partnerská města

Části města

Externí odkazy


Chodov | Stará Chodovská

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chodov (okres Sokolov)
  Města a obce okresu Sokolov  

Březová • Bublava • Bukovany • Citice • Dasnice • Dolní Nivy • Dolní Rychnov • Habartov • Horní Slavkov • Chlum Svaté Maří • Chodov • Jindřichovice • Josefov • Kaceřov • Krajková • Královské Poříčí • Kraslice • Krásno • Kynšperk nad Ohří • Libavské Údolí • Loket • Lomnice • Nová Ves • Nové Sedlo • Oloví • Přebuz • Rotava • Rovná • Sokolov • Staré Sedlo • Stříbrná • Svatava • Šabina • Šindelová • Tatrovice • Těšovice • Vintířov • Vřesová