Dynastie

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Dynastie (z řeckého: dynástes = panovník) je rodová posloupnost vzájemně spřízněných osob (zpravidla potomků v rámci jedné rodiny), udržující si v určitém časovém období vliv ať už mocenský nebo hospodářský. Provádí to uplatněním tzv. sňatkové politiky, pomocí diplomacie a intrik, úspěšnou dědickou posloupností, resp. zajištěním kontinuálního obsazování významných funkcí. Termínu se tradičně užívá u panovnických rodů, lze jej však neformálně použít pro období dominujícího vlivu prakticky v jakékoli oblasti lidské činnosti (rodiny průmyslových magnátů, herců, sportovců apod.). Výraz v posledních letech ustupuje do pozadí oproti anglicismu "klan" (např. "rodinný klan" apod.). Jména či název dynastie se odvozuje většinou z vlastního jména zakladatele rodu (např. Přemyslovci od Přemysla Oráče, či karolinská dynastie podle Karla Velikého), podle rodového jména (Vasa) nebo podle místa původu (Lucemburkové) atd. Podle dynastií se též často člení historická chronologie starých civilizací. Příznačné je to zvláště pro starověký Egypt, kde tradiční pojetí rozlišovalo I. až XXX. dynastii či Sumer nebo Čínu.

Obsah

Evropské suverénní dynastie

Tučně jsou dynastie vládnoucí.

 1. Kapetovci (Bourboni, Braganzové, Orléanští, Bourbon-Parma): Francie (od 987), Portugalsko (od 1139), Brazílie (od 1822), Španělsko (od 1700), Obojí Sicílie (od 1734), Parma (od 1731), Lucembursko (od 1964).
 2. Habsbursko-lotrinská dynastie: Římská říše, Rakousko, Uhersko, Čechy (od 1765), Toskánsko (od 1737), Modena (1814 – 1859).
 3. Oldenburkové (Holstein–Sonderburg–Glücksburg, Windsor, dynastie Holstein–Gottorp, dynastie Holstein-Gottorp-Romanov): Dánsko (od 1448), Norsko (od 1448; mladší větev od 1905), Řecko (od 1862), Rusko (1762, pak od 1796), Oldenbursko (od 1180).
 4. Esteni (Guelph, Welfové (Hannoverská dynastie), Fulkové): Brunšvik a Hannover (od 1235), Velká Británie (1714 - 1837).
 5. Wettinové (Sachsen, dynastie Sachsen–Coburg und Gotha a další větve rodu, Windsor): Sasko (1423 - 1918), Velká Británie (od 1837, resp. 1917), Portugalsko (1837 – 1910), Bulharsko (1887 - 1946) a Belgie (od 1831).
 6. Wittelsbachové: Bavorsko a Falc (od 1180).
 7. Dynastie Nassavských (Nassau-Weilburg, Nassau-Dillenburg, Oranje-Nassau): Nizozemí (od 1559), Lucembursko (1559 – 1964).
 8. Hohenzollernové: Německo (od 1871), Braniborsko (od 1420), Prusko (od 1525), Rumunsko (od 1866).
 9. Dynastie Württemberků: Württembersko (od 1137).
 10. Dynastie Bádenských: Bádensko (od 1130).
 11. Dynastie Hessenských ( Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, (Battenberkové) : Hessensko (od 1265).
 12. Dynastie Meklenburských: Meklenbursko (od 1170).
 13. Dynastie Lichtenštejnů: Lichtenštejnsko (od 1719).
 14. Dynastie Savojská: Itálie (od 1861), Savojsko (od 1416), Španělsko (1871-1873).
 15. Dynastie Karađorđevićů: Jugoslávie (od 1918), Srbsko (od 1903).
 16. Dynastie Petrović-Njegoš: Černá Hora (od 1851).
 17. Grimaldiové: Monako (od 1297).
 18. Dynastie Bernadotte: Švédsko (od 1818).
 19. Palaiologovci: Byzantská říše (1261-1453).
 20. Dynastie Zogu: Albánie (1928-1939).
 21. Dynastie Bagration: Gruzie (813-1810).

Asijské dynastie

Tučně jsou dynastie vládnoucí.

 1. Dynastie Jamato: Japonsko (cca od 660 př. n. l.), nejstarší vládnoucí dynastie na světě.
 2. Joseonská dynastie: Korea (1392-1910), dynastie korejských králů a posléze i císařů.
 3. Dynastie Čching: Čína (1644-1912).
 4. Dynastie Nguyễn: Vietnam (1802–1945).
 5. Dynastie Chakri: Thajsko (od 1782), vládnoucí dynastie v Thajském království.
 6. Dynastie Khun Lo: Laos (cca 1905-1975), jako vládci Laosu
 7. Osmani: Turecko (1281-1923)
 8. Dynastie al-Chalífa: Bahrajn (od 1783).
 9. Hášimovci: Jordánsko (od 1921), Irák (1921-1958), Hidžáz (do 1925) a Velká Sýrie (1920).
 10. Pahlaví: Persie/Írán (od 1925)
 11. Kádžárovci: Persie (1794-1925)
 12. Dynastie al-Sabah: Kuvajt (od 1756)
 13. Dynastie al-Sání: Katar (od 1876)
 14. Dynastie Saudů: Saudská Arábie (od 1932), Nadžd (1746-1932), Hidžáz (1925-1932).
 15. Dynastie al-Said: Omán (od 1749), Zanzibar (1804/1861-1964)
 16. Kásimovci: Severní Jemen (1597-1962), emirát Sharjah (cca od 18. století) a emirát Ras al-Khaimah (cca od 18. století)
 17. Rašídové: Ha'il - arabský poloostrov (1836-1921)
 18. Dynastie Barakzaj: Afghánistán (1818–1839, 1842–1929 a 1929–1973), emírové a později králové Afghánistánu.
 19. Dynastie Huraa: Maledivy (1757-1766, 1773-1953 a 1953-1968).
 20. Dynastie Bolkiah: Brunej (od 1473).

Pacifické dynastie

 1. Dynastie Tupou: Tonga (od 1875).
 2. Dynastie Kalākaua: Havaj (1874-1893).
 3. Tounensové: Araukanie a Patagonie (1860-1878).

Africké dynastie

Tučně jsou dynastie vládnoucí.

 1. Dynastie Muhammada Alího: Egypt (1805-1953).
 2. Šalomounovci: Etiopie (1270-1974), odvozují svůj původ od krále Šalamouna a královny ze Sáby.
 3. Dynastie Alaouite: Maroko (od 1666).
 4. Dynastie Husainid: Tunisko (1705-1957).
 5. Dynastie Dlamini: Svazijsko (od c.1780).
 6. Dynastie Seeiso: Lesotho (od 1822).
 7. Dynastie Ntwero: Burundi (1680-1966).

Vymřelé dynastie(Ev.)

 1. Dynastie Karlovců
 2. Trpimírovci (Chorvatsko 845-1091)
 3. Mojmírovci
 4. Přemyslovci
 5. Lucemburkové
 6. Jagellonci
 7. Habsburkové
 8. Romanovci
 9. Piastovci
 10. Arpádovci
 11. Vasovci
 12. Komnenovci
 13. Obrenovićové: Srbsko (1804-1903).
 14. Stuartovci: Anglie (1603 - 1707), Skotsko 1371 - 1707, Velká Británie 1707 - 1714).
 15. Wiedové: Albánie (1912-1925)
 16. Dynastie Kamehameha: Havaj (1810-1872)
 17. Dynastie Kalaimamahu: Havaj (1872-1874)

Související články