Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Česká a Slovenská Federativní Republika

Z Multimediaexpo.cz


Československá federativní republika (česky) a Česko-slovenská federatívna republika (slovensky) byly názvy československého státu od 29. března 1990 do 22. dubna 1990, Česká a Slovenská Federativní Republika (česky) a Česká a Slovenská Federatívna Republika (slovensky) byly oficiální názvy československého státu od 23. dubna 1990 do 31. prosince 1992, kdy tento stát zanikl. Zkratka státu byla po celou tuto dobu ČSFR. Předchozí název byl Československá socialistická republika (ČSSR). ČSFR byla federace dvou národních států: České republiky a Slovenské republiky.

Název

Podrobnější informace naleznete na stránce: Název Československa

Název Česká a Slovenská Federativní Republika byl zaveden 23. dubna 1990 po tzv. „pomlčkové válce“ namísto sporných názvů Československá federativní republika (platný od 29. března 1990 do 22. dubna 1990) a Česko-slovenská federatívna republika. Název je pravopisně nesprávný a vznikl kvůli dalšímu ze sporů tzv. „pomlčkové války“, sporu o velké „S“. Část slovenských představitelů po listopadu 1989 požadovala také velké písmeno „S“ u „Slovenská“, ale zejména čeští zástupci nechtěli na tuto verzi přistoupit. Tato část sporu se tehdy vedla o označení „Česká a Slovenská federativní republika“ vs. „Česká a slovenská federativní republika“. Podle českého i slovenského pravopisu se přídavná jména vytvořená z vlastních jmen píší malým písmenem. Zároveň se u víceslovných názvů píše velké písmeno pouze u prvního slova (pokud další slova neobsahují jiné vlastní jméno). Jako „šalamounský“ kompromis byl nakonec název „Česká a Slovenská Federativní Republika“ schválen Federálním shromážděním jako ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky, i když odporoval pravopisu obou jazyků.

„Tehdy se Slováci ohradili, proč mají být Češi s velkým a Slováci s malým.“
–Jiří Pospíšil (ODS)

Zánik federace

Podrobnější informace naleznete na stránce: Zánik Československa

Česká a Slovenská Federativní Republika zanikla 31. prosince 1992 na základě předchozího usnesení Federálního shromáždění. Dva národní státy, které tvořily federaci, se 1. ledna 1993 osamostatnily.