Četnictvo

Z Multimediaexpo.cz

Četnictvo je součástí tradiční koncepce bezpečnosti státu. Příslušník četnictva se označuje jako četník.

Hlídka italských Carabinieri na motocyklu

Obsah

Pravomoci

Jednotka mívá stejné pravomoci jako policie, obvykle ale také plní úkoly vojenské policie. U jednotlivých států spadá pod ministerstva obrany, či vnitra (Itálie). V současné době ve státech, kde působí četnictvo, bývají pravomoci rozděleny tak, že policie má v kompetenci větší města a četnictvo venkov. V Československu bylo po druhé světové válce četnictvo nahrazeno Sborem národní bezpečnosti.

Slavné četnické sbory světa

Četnické protiteroristické jednotky

Zaniklé

Současné

Například v Nizozemku působí četnictvo dodnes, ale protiteroristické operace spadají pouze pod policii.

Související články

Externí odkazy