Sbor národní bezpečnosti

Z Multimediaexpo.cz

Sbor národní bezpečnosti (SNB, slovensky Zbor národnej bezpečnosti, ZNB) hrál hlavní úlohu mezi represivními nástroji moci v komunistickém Československu. SNB vykonávala jednak činnosti, které v demokratických státech obvykle vykonává policie – jimi byla pověřena složka nazývaná Veřejná bezpečnost Sboru národní bezpečnosti (VB), a pak činnosti zpravodajské, zaměřené na boj proti „vnitřnímu“ a „vnějšímu“ nepříteli – tyto činnosti konala neblaze proslulá Státní bezpečnost (StB).[1] O založení SNB bylo rozhodnuto v košické vládě 17. dubna 1945, kdy se projednávaly otázky budoucí organizace bezpečnostních složek v osvobozeném Československu. Komunisté prosadili budoucí zrušení četnictva a celého policejního aparátu a jeho nahrazení jednotnou organizací – Sborem národní bezpečnosti. Tento sjednocující proces nebyl zdaleka ojedinělý a probíhal pod komunistickou taktovkou v jiných oborech. Ze všech souvislostí je patrné, že se komunisté pečlivě připravovali na totální převzetí moci v Československu, a za tímto účelem si vytvářeli pevné pozice v silových státních strukturách – armádě a bezpečnostních složkách – tak, aby si připravili co nejhladší průběh budoucího převratu z režimu poválečné okleštěné demokracie do komunistického režimu. Popularizovat činnost SNB mezi prostým lidem a ideově správně líčit historii sboru se snažil fenomenální televizní seriál „Třicet případů majora Zemana“ z let 19741979. Záměrem bylo začít jej vysílat v roce 1975, tedy v roce 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a k připravovaným oslavám 30. výročí vzniku SNB.

Zánik Sboru národní bezpečnosti

Na rozdíl od Státní bezpečnosti, která zanikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera 1. února 1990, byla Veřejná bezpečnost na základě zákona „O Policii České republiky“ č. 283/1991 Sb. ze dne 21. června 1991, přeměněna dne 15. července 1991 v Policii České republiky.

Reference

  1. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, část III. 3) - Úloha bezpečnostních složek, [cit. 2008-12-07]. Dostupné online.