Šok ⇒ V Česku kavárna slaví a v USA začíná výrazně truchlit !!
Konec neudržitelné fialové politiky se blíží rychleji, než si myslíte !!

.cz

Z Multimediaexpo.cz

.cz je národní doména nejvyššího řádu pro Českou republiku. Doménu spravuje CZ.NIC. Registrace je možná pouze přes akreditované registrátory.

Před rozdělením Československa v roce 1993 se používala doména .cs.

Obsah

Registrace domény

Zájemce o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude veškeré administrativní i finanční záležitosti řešit. Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba bez omezení. Majitel však musí uvést svůj jednoznačný identifikační údaj (datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČO) a souhlasit s pravidly registrace.

Za provoz domény .cz se standardně platí roční poplatek, samotné zřízení je zdarma. Velkoobchodní cena pro registrátory je 140 Kč bez DPH / rok (od 1. února 2011). Doménu lze registrovat na 1–10 let a lze ji kdykoliv prodloužit o další roky. Uvedené podmínky se mohou u jednotlivých registrátorů mírně lišit. Platnost domény však nikdy nemůže překročit deset let.

K únoru 2007 bylo v .cz registrováno přes 380 000 domén.[1] V lednu 2011 překonal počet registrovaných domén tři čtvrtě milionu.[2] V listopadu 2012 byl překročen rovný 1 milion domén.

Autorizace změn u domény

CZ.NIC nestanovuje pevné autorizační mechanismy pro potvrzování změn u domén, každý registrátor však musí poskytnout alespoň jeden papírový způsob (třeba podpis písemné žádosti o změnu ověřený notářem) a jeden elektronický způsob (potvrzený heslem, elektronickým podpisem apod.). U každé změny však musí registrátor na výzvu prokázat, že ji provedl na základě žádosti od oprávněné osoby majitele domény.

Jako volitelná pojistka proti neoprávněným či chybným změnám u domény slouží tzv. konfirmace, kdy přímo CZ.NIC ještě dodatečně vyzve majitele domény, aby požadované změny potvrdil.

Akreditovaní registrátoři

Správce domény (CZ.NIC) nenabízí registraci jednotlivých domén přímo koncovým zájemcům. Ti si domény registrují prostřednictvím akreditovaných registrátorů, což jsou komerční subjekty nabízející služby registrace a správy domén svým zákazníkům. Tento model přináší konkurenční prostředí a variabilitu nabízených služeb (přidaná hodnota, dotování cen domén při využívání jiných služeb registrátora apod.).

Registrátorem se může stát právnická osoba se sídlem v některém z členských států Evropské unie či akreditovaný registrátor ICANN. Registrátorství se však vzhledem k některým poplatkům a nákladům na technický provoz vyplatí až od určitého počtu domén, proto registrátorů příliš mnoho není (k únoru 2008 jich je osmnáct).

Expirace domény

Jestliže doména expiruje, tj. není prodloužena a její platnost vyprší, není hned zrušena a není dokonce ani deaktivována, nýbrž dalších třicet dní dále beze změny funguje. Poté je deaktivována (vyřazena z DNS serverů domény .cz) a po dalších patnácti dnech bez prodloužení je definitivně zrušena. Pokud se majitel rozhodne po expiraci domény provést změnu registrátora, musí současně provést i její prodloužení. Ostatní změny u domény nejsou omezeny.

Autoritativní DNS servery pro domény .cz

  • a.ns.nic.cz
  • b.ns.nic.cz
  • c.ns.nic.cz
  • d.ns.nic.cz
  • e.ns.nic.cz
  • f.ns.nic.cz

Reference

  1. Statistiky na stránkách CZ.NIC
  2. Tři čtvrtě miliónu registrovaných domén s koncovkou .cz

Externí odkazy